Novoroční projev 2019

1. leden 2019

Vážení spolu-sdílníci,

jako každý rok jsou dny na přelomu roku využívány k rekapitulaci, vzpomínání nad časem (rokem) uplynulým a zároveň slouží ke stanovení nových cílů, záměrů či alespoň jen směru (směřování nejen sama sebe). Ve zkratce se používá často slovo předsevzetí.

Komu budou následující řádky nepříjemné, můžete se pokusit vzít kritiku způsobem konstruktivním. Vím, že to ve zdejších končinách, je téměř neznámá až zapovězená možnost. Nikdo mi však nemůže vyčíst snahu změnu „prostředí“ kolem nás. Těm z vás, koho pochválím slibuji, že si dám v následujícím roce velkou práci s tím, abych v případě spolupráce byl tvrdší. A stále hledal možnosti pro zlepšení = tedy kriticky hodnotil především svůj přístup a svoji nedokonalost („pozice pohybového lektora“).

Předně si dovolím říct, že uplynulý rok byl z mého pohledu velmi konstruktivní, plný, rychlý, hluboký, dlouhý a úspěšný.

Konstruktivní díky lidem, kteří mě potkali a usměrňovali mé myšlenky. Lidé, kteří svým životním příkladem dokázali ovlivnit moji zkušenost. A v neposlední řadě lidé, kteří jsou odborníci ve svých vlastních oborech a od těch je vždy radost se dozvědět něco nového.

Plný z pohledu mého pracovního a myšlenkového zápřahu. Toto je věc, která je k zamyšlení a je možno ji hodnotit pozitivně a vzhledem k časové náročnosti a odpočinku i negativně. Já však vidím a hledám pouze pozitiva. A pokud člověk dělá, co ho baví → naplňuje → uspokojuje, tak sobeckým způsobem řečeno je to skvělé.

Rychlý z pohledu času. A nemluvím o zlepšení osobního rekordu v maratónu. Časem měříme rychlost pohybu. Jde tedy vyjádření podobné „plnosti“, která však určuje naplněnost prostoru. Byl jsem rychlý hlavně z pohledu přesunu a díky tomu jsem obsáhl i prostor.

Hluboký v nabitých znalostech a uvědomění. Díky lidem, které jsem si připustil do svého života a samozřejmě díky všem těm, kteří si připustili mě samého (což nemusí být vždy jednoduché).

Dlouhý? To jsem uviděl až ve chvíli, kdy jsem vzal jednotlivé události a jim přiřadil jednotlivé fáze: přípravu, aktivní fázi, odpočinkovou fázi a následné zahájení nové a snad kvalitnější přípravy s ohledem na nabité znalosti. A to vše násobeno počtem osob kolem mě.

Úspěšný díky vám všem. Díky vaší snaze. Díky vašemu zapálení. Díky vašemu zájmu. Díky vaší tvrdé dřině. Díky vašemu nadšení. Díky vaší touze po něčem novém. Díky vaší odvaze. Díky vaší jedinečnosti. Díky uvědomění. Díky otevřenosti přijímat nové. Díky vaší vnitřní motivaci.

To vše je snad tím, že loňský rok byl podle čínského kalendáře – rokem mým – rokem psa!

Z pozice, která se stává stále mě vlastní, tedy z pozice lektora vyzdvihnout i vaše sportovní úspěchy a radosti. (řazeno podle abecedy sportu)

 

 

Baseball:

Arrows Ostrava získali poprvé v historii titul v domácí extralize. To z mého osobního pohledu není takový úspěch (vzhledem k velikosti tohoto sportu u nás), ale způsob, jaký zvolili je úctyhodný a nádherný. Práce, využití mladých hráčů a jejich zapojení do „A“týmu je dlouhodobě nastavenou cestou, která jako jediná má úspěch zakořeněný hluboko v sobě. I kdyby se nevyhrál titul. Děkuji Vám za ukázku perfektní práce s mládeží a touhu po vítězství.

Martin G. i přes všechny překážky, které v rámci starých konceptů fungujících stále ve sportu přešel na moji stranu. Přidal se mezi lidi, kteří cítí, že je čas na změnu. Jako jediný si zažádal o spolupráci a věřím, že se mu oplatila perfektním výkonem na evropském šampionátu U-18, stříbrem ČR v U-18 a první nominací do extraligy – i když tady to nevyšlo. A zase máme na čem dále pracovat.

Marťas jako trenér vidí za horizont malosti našeho baseballového prostředí. První pilíř mého směru. Dává mi důvěru a možnost pracovat s mládeží, tak jak téměř nikdo jiný.

 

Cyklistika:

Vláďa a jeho účast na světových pohárech jak v cyklokrose, tak i na silnici. Vše oslazeno závěrečnou nominací na MS v cyklistice. Navíc přestup do jednoho z nejlepších klubů v této zemi, který znamená novou výzvu a více práce.

Cyklistů mám nyní více a více. A tímto slibuji, že se v tomto roce začnu lehce orientovat i v dávkování samotného cyklistického tréninku a to vzhledem k nekvalitní práci (komunikace, časové možnosti, finanční závislost) ostatních trenérů v tomto odvětví.

 

Oštěp:

Děkuji všem baseballovým dětem, které musí vydržet můj důraz na „vývojovou kineziologii“ v Nymburce. Nebýt vás a vaši pracovitosti a snaze se učit, neměl bych možnost pracovat s oštěpem.

Nikol – udělala radost hlavně sama sobě a Víťovi. To mě těší ze všeho nejvíce. Na jejích výkonech opravdu nesu minimální zásluhu. Těší mě však zájem a pracovitost na nových věcech. Snaha o vpuštění těchto systémů do přípravy je ukázková. Co více dodat: stříbro z ME, úspěchy na diamantové lize a ocenění atlet roku 2018.

Kozač – prošel baseballovým tréninkem Martina, proto má nyní z pozice oštěpaře blízko do skupiny Víti Veselého, kterou tímto považujte za vytvořenou. Leč neoficiálně.

Opravdu se stávám při každém našem tréninku lepším z pohledu nutnosti neustále přemýšlet nad pohybem. A vzhledem ke kvalitě čtení sebe sama mám nejlepší možnou zpětnou vazbu. Toto je příkladem pro ostatní sporty, že je nutno čerpat ze sebe navzájem.

 

Plavání:

Již jsem k tomuto řekl dost a nemá cenu plýtvat střelivem tam, kde není zájem.

Lukáš je však zářným příkladem, že stačí změnit klub a okamžitě jsou vidět výsledky. I když nám to prozatím na univerziádu nestačí – musí přidat.

Mára musí vydržet.

 

Toto vše je až neskutečné, co jsem měl možnost sledovat, vidět radost z vítězství i poučení se z proher a zase mít tu sílu znovu začít. Ta mě nabíjí energií a pracovitostí.

Přes všechny tyto úspěchy převážně na poli individuálních sportů je stále patrná chybná práce všech velkých spolků. Asociace, kluby, centra mládeží se snaží nabízet možnost sportovat. Bohužel však nikdo nedbá na důkladné vytváření a opravu koncepcí pod vedením kvalitních lidí. Výmluva na finanční prostředky se může jevit jako logická, nicméně je potřeba zdůraznit velké množství financí, které se využívají napříč sportovním prostředím špatně. Vyšší částka, která by se použila na kvalitnější lidské zdroje by přinesla větší hodnotu těchto firem – spolků. S tím by vzrostla i kvalita péče a výchovný aspekt těchto subjektů. Což by ocenili převážně rodiče a ti poté rádi přinesli nějaké peníze navíc ze sféry komerčních subjektů.

Je zároveň patrné, že každé jednotlivé věkové kategorie jsou více než je vhodné oddělené od těch následujících. Nevidím přímo do klubů, ale vzhledem k chybějícím koncepcím na tom budou stejně jako zastřešující větší organizace. Zpětná vazba, kontrola a vyhodnocování jsou prováděna stejnými lidmi, kteří většinou vše organizují = není možná kvalita v kontrole. To samé se týká utrácení dotací na vzdělávání trenérů a výběr podporovaných trenérů. Uvádím ze svého vlastního příběhu, kdy jeden rok jsem podporovaný a další nikoliv. Nemluvím o tom z pohledu toho, kdo není podporovaný letos, ale z pohledu toho, proč jsem byl podporovaný dříve. Bez jakýchkoliv výsledků a poznání mé práce jsem byl pouze v kurzu.

Zároveň chci říct, že veškerou kritiku se snažím podložit i prací na těchto věcech. Vytvářím tréninkové plány, komunikuji se svými sportovci - nejen v rovině sportovní, ale i psychologické a lidské. Což je jedna z věcí, které dnes v systémové výchově chybí. Logicky! Důvodem je malý přehled většiny trenérů za hranici svých vlastních zkušeností. Ti jsou pak omezujícím faktorem i pro vzdělávání vlastní i nových zájemců. Tento jev pozoruji v celé společnosti, nejen pak v oblasti sportovní. Musel by se změnit koncept vzdělávání (školství) a propojení s následným „zájmovým“ vzdělávacím systémem – sporty, kroužky a záliby.

Děti jsou naším obrazem a naší budoucností a jsem velkým kritikem výchovy, prostředí, požadavků, nároků, orientací na výkon (na základě kterých jsou rozdělovány dotace dospělým). Prakticky tvrdím, že se o naše děti staráme především pro uspokojení vlastních potřeb. Dosažení vlastních cílů, které jsme si jako malý nesplnili. Nebo ba co hůře, snažíme se skrze naše děti dosáhnout výsledků, které dělají úspěšné nás. Nejde o cestu, ale o výsledek. Nejde o výchovu, ale ovlivnění na určitý čas a předem jasně daný úspěch. Ano, vše je orientováno na výkon.

Děti jsou poté pouhým prostředkem pro naše uspokojení. Já tvrdím, že to má být naopak. Děti uzavíráme omezenosti v rozhodování, v poznávání, v nemožnosti výběru a neznalosti důvodů, proč jednotlivé věci dělají. A to i přes to, že dnešní doba dává možnost našim malým, vědět mnohdy více než kam sahají naše znalosti. Zvídavost, samostatnost, snaha, zájem o věc, spolehlivost – všechny tyto vlastnosti přebíráme na svá bedra v domnění, že tím vytváříme lepší prostředí je omyl.

Toto celé je patrné v přímém ovlivňování dětí skrze příkazy. Už vůbec nemluvím o funkci „lektora“, který je vzorem pro své učence. Jsem pouhým médiem pro to, aby naši učenci byli lepší než mi samotní.

V uplynulém roce proběhlo i několik politických přetřesů v naší zemi. Volby do různých funkcí v této zemi nebudu komentovat. Můj názor znáte. Musím se však vyjádřit k jedné věci. Náš nezájem a omlouvající tendence k našim představitelům v jejich špatném konání jsou odrazem nás samých. A přesně zde pozoruji paralelu s předchozím konstatováním o výchově. Pokud dělám, že nevidím, nebo přímo omlouvám špatné stávám se špatným. Protože cílená snaha a podpora dobrého nás povede k dobrému. Samozřejmě volba na každém z nás a já respektuji volbu svých spolu-obyvatelů.

Ještě bych rád poděkoval lidem, kteří na úkor svému času, podporující druhé. Ti, co vzdělávají druhé a přemýšlí nad zlepšením této společnosti. Samozřejmě jim přeji z toho plynoucí slávu a finanční prostředky. Tak je to však správné. Poděkování jde především k p. Kolářovi, který nastavil koncept DNS a začal ho šířit mezi lidi. Usnadnil mi tím práci s přesvědčováním. Na druhou stranu se musím podivit nad tím, jak někteří zneužívají toho, že projdou ukázkou něčeho a okamžitě začínají vyučovat tyto metody bez předchozího osobního vyzkoušení a aplikování na druhé. Smutné.

Z tohoto důvodu vznikl a na to jsem patřičně pyšný můj vlastní koncept, vycházející z mé vlastní filozofie v pohybu. Paradoxem budiž to, že na samotnou evoluci, tak je podána nevěřím. Respektive se domnívám, že ještě spoustu informací vůbec nemáme.

Koncept spojuje slova „evoluce“ a písmenka R zaneseného do tréninku. Evoluce je cesta ve tvaru spirály, na které se velmi často můžeme co nejkratší cestou vrátit do středu. Do bodu klidu. Z toho se pak přes stabilitu (sebe sama a „válce“) můžeme odrazit na další cestu. Vzhledem k tvaru spirály jde o pohyb rotující odstřeďujíc se od středu. V našem životě je totiž důležité nejenom vědět kam jdeme, ale hlavně odkud (střed). Jinak těžko budete hledat cestu na místo určení. EVOLUČNÍ trénink je hlavně filozofií, pohybem, myšlenkou (která je tvůrčí). Myšlenka je tvůrčí, pracujme s ní dobře.

Hledejme sami sebe a kde se v prostoru nacházíme, až poté se můžeme odrazit dále, výše. Či, a to je také zajímavé, zůstat stát na jednom místě, být v klidu, relaxovat, meditovat, otevírat své třetí oko, být, prožít, napojit se na „flow“.

Děkuji všem kolem sebe, rodině, klientům …. Ne! To až na Oscarech...

 

Do roku 2019 (rok prasátka) přeji všem pevné zdraví. Pevné kolenní vazy. Úspěchy na poli sportovním – MS v Dauhá (Nikol a Víťa), Univerziáda v Turíně (Luky), Pohár Mistrů v baseballu v Itálii (Arrows) a poté titul v ČR, reprezentační dres v starší kategorii silniční cyklistiky (Vláďa), baseballový reprezentační dres a účast na ME v kategorii U-23 pro Martina G., úspěch s kategorií U-18 a Eagles pro trenéra Martase. Radost ze sportu pro všechny mé mladší sportovce. Touhu vyhrávat a pracovat na sobě nejen v rovině sportovní, ale i lidské. Přeji všem obrovskou radost ze své práce a také pěkné zasloužené finanční ohodnocení. Víru v sama sebe. Hezké vztahy s lidmi ve svém okolí – nebojme se říkat pravdu, i když může bolet. Musíme mít odvahu stát si za svým, vytvořit si vlastní názor. Naslouchat druhým, ale modifikovat a filtrovat skrz vlastní vědomí.

Musím uznat, že se mé novoroční projevy změnily oproti době minulé – vzhledem k obsažené sportovní tématice, na druhou stranu je však nutné pozorovat, že i v tomto oboru (stejně tak, jako v cestování) fungují stejné metody pozorování, učení a obohacování.

Těším se, co nového nám nový rok přinese.

Na zdraví !!!


Copyright © 2023 Otto Pospíšil. Všechna práva vyhrazena.